For Authors|For Editors|For Reviewers
Long Noncoding RNA AP000695.2 as a Novel Prognostic Biomarker for Gastric Cancer
Yun Cheng, Xiaoqing Yi, Shuang Fu, Junchi Cheng, Wei Li, Hongliang Xu
Discovery Medicine . 2023, (174): 28 -35 .  DOI: 10.24976/Discov.Med.202335174.4