For Authors|For Editors|For Reviewers
Characterizing the Efficacy and Safety of Chemotherapy Plus Everolimus in HER2-Negative Metastatic Breast Cancer Harboring Altered PI3K/AKT/mTOR
Rong Wang, Qiao-Yan Zhu, Wei-Wu Ye, Yuan Huang, Zhan-Hong Chen, Ya-Bing Zheng, Xiao Zou, Jian Wang, Dan-Lu Jiang, Xiao-Jia Wang, Zheng-Yang Xu, Wen-Ming Cao
Discovery Medicine . 2024, (182): 527 -537 .  DOI: 10.24976/Discov.Med.202436182.49