For Authors|For Editors|For Reviewers
LncRNA SLC1A5-AS/MZF1/ASCT2 Axis Contributes to Malignant Progression of Hepatocellular Carcinoma
Jiawen Jiang, Wei Dong, Wen Zhang, Qian Wang, Ruyi Wang, Jiaxu Wang, Hao Wu, Hui Dong, Robert Chunhua Zhao, Jiao Wang, Zhe Li
Discovery Medicine . 2023, (179): 995 -1014 .  DOI: 10.24976/Discov.Med.202335179.96