For Authors|For Editors|For Reviewers
Amonafide Induces HUVEC Senescence by Inhibiting Autophagy
Jing Xia, Yu Zhou, Siyue He, Manoj Kumar Vashisth, Huijie Jia, Qianlong Dai, Yufen He, Xiaobo Wang
Discovery Medicine . 2023, (176): 264 -274 .  DOI: 10.24976/Discov.Med.202335176.27