For Authors|For Editors|For Reviewers
Development of FAP-Targeted Chimeric Antigen Receptor NK-92 Cells for Non-Small Cell Lung Cancer
Yang Fang, Yan-jing Wang, Hong-li Zhao, Xin Huang, Yi-nan Fang, Wen-yi Chen, Ruo-zhen Han, Ai Zhao, Ji-min Gao
Discovery Medicine . 2023, (176): 405 -417 .  DOI: 10.24976/Discov.Med.202335176.41